เกริ่นเรื่อง SMS

ตามหลักการบริหารความปลอดภัยในการบินหรือ Safety Management System for Airlines ประโยคนี้คือหัวใจสำคัญในการพยายามค้นหาคำตอบว่าสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร “Every accident, no matter how minor, is a failure of the […]

พื้นสนามบินสุวรรณภูมิอ่อนตัว

เรื่องพื้นสนามบินสุวรรณภูมิตามที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ประเด็นใหม่ Safety Bulletin ที่ IFALPA ออกมา (หลายรอบ) ฉบับ 8 พ.ค. 2018 หมดอายุเดือนพ.ย. เค้าก็เลยต้องออกฉบับใหม่มาเตือนต่อ ปัญหาที่น่าคิดคือ เค้าต้องออกเตือนบ่อย มันทำให้ดูไม่ดี IFALPA เค้าเตือนมาตั้งแต่ปี […]

GA Safety Statistics

มาดูตัวเลขอุบัติเหตุของ General Aviation ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากัน  รอบ 10 ปีของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จากปี 2010 ถึงปี2019 เฉพาะของ General Aviation นะครับ ไม่เกี่ยวกับ commercial airlinesสถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วก็จะนำมาเปรียบเทียบและหาแนวทางกำหนดหรือตั้งกรอบเพื่อส่งเสริมให้ตัวเลขอัตราการเกิดอุบัติเหตุนั้นลดลง จะเป็น […]

Safety and Security

Security กับ Safety นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแทบจะตลอดเวลา หากแปลตรงตัวตามหลักภาษา คำว่า Security แปลว่า การรักษาความปลอดภัย ขยายความได้อีกว่า เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือทำให้ความปลอดภัยถูกลดทอนลง หรือเป็นมาตรการที่ต้องการเพิ่มการกำกับดูแลและเฝ้าระวังมิให้เกิดข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง ถึงแม้ว่าเที่ยวบินในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวบินสั้นๆใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก  แต่มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารไม่ได้ลดหรือหดสั้นลงไปด้วย  ที่ผ่านมามีบ้างที่ผู้โดยสารอาจไม่เข้าใจเจตนาของพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ  วันนี้ผมจึงขออธิบายหลายๆเหตุการณ์ให้เข้าใจตรงกันครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีผลกระทบกับท่านอย่างไร การควบคุมและจัดการด้านความปลอดภัยนั้นเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานหรือพนักงานของสายการบิน […]

Safety Management System

ผมถือโอกาสนำข้อความที่ผมเขียนลงในนิตยสาร JIBjib ซึ่งเป็นนิตยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของนกแอร์มาลงให้อ่านกันครับ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ของผมในฐานะกัปตันสายการบินนกแอร์ จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้โดยสารทุกท่านในฉบับเดือนมิถุนายนนี้ ผมขอเริ่มจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยกันเสียก่อนครับ      “นกแอร์” ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และการพัฒนาด้านบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่บริหารและจัดการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป้าหมายของเราคือการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ากับสายการบินพันธมิตรในทวีปยุโรป   […]