ผมถือโอกาสนำข้อความที่ผมเขียนลงในนิตยสาร JIBjib ซึ่งเป็นนิตยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของนกแอร์มาลงให้อ่านกันครับ

ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ของผมในฐานะกัปตันสายการบินนกแอร์ จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้โดยสารทุกท่านในฉบับเดือนมิถุนายนนี้ ผมขอเริ่มจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยกันเสียก่อนครับ

     “นกแอร์” ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และการพัฒนาด้านบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่บริหารและจัดการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป้าหมายของเราคือการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ากับสายการบินพันธมิตรในทวีปยุโรป

  โดยหลักใหญ่ ๆ นั้นเราได้วางแผนให้มีการเร่งและปรับปรุงคุณภาพในหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งด้านการบริการผู้โดยสาร การสร้างความเชื่อมั่น การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยมีจุดแข็งอยู่ที่จุดบริการการบินครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า และมีการให้บริการที่เป็นมิตร ร่าเริง สดใส ใส่ใจในการให้บริการจากพนักงานนกแอร์ทุกคน ผมเชื่อว่าผู้โดยสารที่เคยใช้บริการนกแอร์สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ถ้าพูดถึงความปลอดภัย กลุ่มผู้โดยสารที่เป็น Corporate sales นั้น เป็นอีกกลุ่มที่ต้องการความเชื่อมั่นให้กับพนักงานของเขา โดยก่อนการทำข้อตกลงร่วมกันนั้น บริษัทนั้นจะทำการตรวจสอบมาตรฐานของนกแอร์ก่อน อย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ทางฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทระดับโลกแห่งหนึ่ง ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานมาตรวจสอบและพูดคุยกับผม 

ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นเป็นผู้ชำนาญการมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาหลายสิบปี จบปริญญาเอกสาขาด้านความปลอดภัยและมีปริญญาด้านการจัดการธุรกิจการบิน เขาเดินสายตรวจสอบสายการบินต่าง ๆ ทั่วโลกที่บริษัทของเขาทำธุรกิจอยู่ เพื่อประเมินระบบการทำงานของสายการบินว่ามีขั้นตอนและวิธีการทำงานที่มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐานหรือไม่ ก่อนที่ทางบริษัทแม่จะอนุญาตให้พนักงานซึ่งมีอยู่หลายแสนคนทั่วโลกเดินทางกับสายการบินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีมาตรฐานดีและมีความปลอดภัยสูง ไม่มีความเสี่ยงในระหว่างการเดินทาง       

วันนั้นผมได้พูดคุยตอบข้อซักถาม ให้ดูแผนงานและขั้นตอนการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของนกแอร์ทุกขั้นตอน ผลการตรวจสอบเป็นที่พอใจ นกแอร์สอบผ่านฉลุยครับ พนักงานของบริษัทเขาสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ  

อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเร่งประสิทธิภาพของนกแอร์ คือ การเพิ่มบุคคลากรคุณภาพเข้ามาช่วยขับเคลื่อนบริษัท ทั้งในแง่ของการวางแนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์มูลเหตุของปัญหา รวมถึงวางแผนและกำหนดวิธีการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ดังนั้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสิ่งที่ดีที่สุด นกแอร์จึงเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ทันกับแผนที่กำหนดเอาไว้ โดยการนำครูการบิน และเทคโนโลยีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในเครื่องบิน จากบริษัท โบอิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา มาช่วยเสริมกำลังพลและเริ่มพัฒนาศักยภาพด้านการบินที่มีเพิ่มขึ้นและเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด้วยเช่นกัน 

ซึ่งตรงจุดนี้ผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนแผนงานในแง่ของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปครับ

ผมขอพูดถึงแผนการบริหารความปลอดภัยของนกแอร์ในปัจจุบันสักเล็กน้อยครับ แผนการบริหาความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน หรือ Safety Management System นั้น แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ 

องค์ประกอบแรก คือ การกำหนดแผนการดำเนินงานและนโยบายการบริหารด้านความปลอดภัย เพื่อเป้าหมายหลักสำคัญคือการบริการเดินอากาศด้วยความปลอดภัย (Safety Policy and Objectives)

องค์ประกอบที่สอง คือ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่และหาทางจัดการให้ความเสี่ยงนั้นลดลงจนหมดไป (Safety Risk Management) กล่าวง่าย ๆ คือ เมื่อพบข้อบกพร่อง ก็ให้หาวิธีกำจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำขึ้นอีก Safety นั้นถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติครับ 

องค์ประกอบที่สามคือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการ (Safety Assurance) เป็นการสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ การกำกับและตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่จะทำให้ทราบว่า การปฏิบัติงานต่าง ๆ นั้นถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปตามคู่มือที่กำหนดไว้ตามกฏระเบียบของบริษัท และไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อข้อกฏหมายทั้งของประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากล

องค์ประกอบสุดท้าย คือ การดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรม (Safety Promotions) ซึ่งประกอบไปด้วย การให้ความรู้และการอบรมแก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารความปลอดภัยทั้งหมด โดยรวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรด้วย

ขอย้อนกลับมาเรื่องหลักปฏิบัติสากลสักนิดนะครับ ตรงนี้เป็นส่วนที่นกแอร์ต้องการทำเพื่อให้พันธกิจของเรากับสายการบินพันธมิตรที่ยุโรปประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยเราต้องการผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของสหภาพยุโรปในแง่ของความปลอดภัยและหลักปฏิบัติสากลในทางการบิน ซึ่งมาตรฐานการบินของสหภาพยุโรปนั้นเป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานและข้อกำหนดที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ เราต้องการพานกแอร์ให้ไปอยู่ที่จุดนั้น เพื่อให้คนไทยภาคภูมิใจว่า “สายการบินต้นทุนต่ำของไทย ผ่านมาตรฐานการบินของสหภาพยุโรป”

(คัดดัดแปลงบางส่วนจากข้อเขียนของผมในคอลัมภ์ “Captain Speaking” ของนิตยสาร JIBjib In-Flight Magazine เดือนมิถุนายน 2559)