Accident กับ Incident ต่างกันอย่างไร

วันนี้มาในโหมดความรู้ด้านการบินกันหน่อยครับ คำว่า accident นั้น ภาษาการบินเราใช้คำว่า “อุบัติเหตุ”ส่วนคำว่า incident นั้นภาษาการบินเราใช้คำว่า “อุบัติการณ์” และคำว่า serious incident คือ “อุบัติการณ์ร้ายแรง”คำว่า Accident หรือ อุบัติเหตุนั้นทางการบินมีการระบุกิจกรรมหรือการการทำที่ทำให้เกิดผลลัพท์ว่าเป็นอุบัติเหตุไว้ตามนี้ครับ Accident. […]

Aviation A-Z ศัพท์การบิน U Uniform

Uniform เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร U (ดูคำว่า Alfa) Upper Deck  หมายถึง ห้องโดยสารที่อยู่ชั้นบน (ดูคำว่า Deck) […]

Aviation A-Z ศัพท์การบิน T Tango

Tail Strike  หมายถึง การที่หางเครื่องบินครูดไปกับพื้น การเกิด tail strike นั้นสามารถเกิดได้ทั้งช่วงที่ทำการ takeoff หรือ landing โดยสาเหตุการเกิดนั้นคือ การที่เครื่องบินมีมุมเชิดหัวขึ้น (มุมเงย) สูงเกินไปจนทำให้ส่วนท้ายของเครื่องบินแตะกับพื้นรันเวย์ ส่วนคำว่า tail skid […]

Aviation A-Z ศัพท์การบิน S Sierra

SARPs  ย่อมาจากคำว่า Standards and Recommended Practices เป็นคำที่ใช้ใน ICAO Annex เพื่อระบุมาตรฐานของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แต่ละประเทศกำกับดูแลสายการบินของตน พร้อมทั้งมีคำแนะนำที่จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้สูงขึ้นอีกด้วย คำว่า standard หมายความว่า ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามทั้งหมด ส่วนคำว่า recommended […]

Aviation A-Z ศัพท์การบิน Q Quebec

QAR ย่อมาจากคำว่า Quick Access Recorder ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินเพื่อใช้ในการที่จะดึงข้อมูลดิบทางการบิน (raw flight data) ที่ได้ทำการบันทึกไว้ระหว่างทำการบิน เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลออกมาได้เร็วและไม่ต้องไปดึงจาก Digital Flight Data Recorder (DFDR) โดยตรง ข้อมูล […]