ข่าวการบิน ข่าวเหตุบ้านการเมือง

ส่องโลกการบิน 28Apr2020

ไทยประกาศปิดน่านฟ้า ห้ามขนส่งคนเข้าประเทศต่อไปอีกหนึ่งเดือน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
————————————————————————————
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อ ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.
2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยาน ขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)
4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

หนังสือ A Pilot Book ทั้ง 5 เล่ม ราคา 1999 บาท ค่าส่ง 70 บาท
สั่งทาง
LINE SHOP จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ ผ่านไลน์เพย์
LINE official โอนบัญชีธนาคาร
สะดวกช่องทางไหนจัดไปเลยครับ
มีบริการเก็บเงินปลายทาง
ราคาหนังสือแต่ละเล่ม (รวมค่าส่งแล้ว)
A Pilot เล่มแรก ปกดำ ราคา 479 ฿
A Pilot Part II ราคา 349 ฿
A Pilot Part III ราคา 379 ฿
Aviation A-Z ราคา 429 ฿
20000 Hours 549 ฿

สั่งทาง Shopee มีโปรโมชั่นบ่อยๆครับ

ในประเทศให้บินได้
หลักเกณฑ์การบินในประเทศ

สายการบินภายในประเทศหลายสายเตรียมที่จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกสายการบิน ลูกเรือและผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดในการเดินทาง ดังนี้

1. ต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน และต้องนั่งในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง
2. เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยว่าจะป่วย
3. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเอง และใส่ตลอดเวลาการเดินทาง รวมถึงไม่สามารถนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบินได้
4. ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

ภาพจาก CAAT

www.caat.or.th/corona

ภาพจาก CAAT

การบินไทย ฟื้นฟูอย่างไร

เว็บไซต์บางกอกอินไซต์รายงานข้อมูลแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทย ว่าอาจแบ่งเป็นหลายแผนและในวันที่ 29 นี้จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะเดินหน้าเพื่อพลิกฟื้นการบินไทยกันต่อไปอย่างไร หลังจากที่มีการขาดทุนสะสมอยู่หลายปี
https://www.thebangkokinsight.com/343595/?fbclid=IwAR2mbvpcjSp9z4xYgiKddDYqEtAvcDkhx8bopiF0JXvuSyEan_ToRzePBLE

ภาพจาก The Bangkok Insight

การบินไทยอาจกลายเป็นโฮลดิ้งและแตกหน่วยงานออกเป็นหน่วยธุรกิจย่อย โดยให้มีการหาพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละส่วน ในแผนก็จะมีเรื่องของการพิจารณาปรับลดจำนวนพนักงาน การพิจารณาสิทธิประโยชน์ของพนักงานและพนักงานเกษียณอายุ ฯลฯ

คงต้องรอฟังข่าวหลังการประชุมในวันที่ 29 นี้

สัดส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทการบินไทย ภาพจาก The Bangkok Insight

ผลกระทบการบินโลก สายการบินขอกู้เงินรัฐบาล 24,100 ล้านบาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือ A Pilot Books
สั่งทาง Shopee มีโปรโมชั่นบ่อยๆครับ

ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ

นิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการควบคุมโควิด-19

Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการกำจัด covid-19 และจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์ประเทศแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อไป เพียงแต่ลดระดับความเข้มงวดของมาตรการต่างๆลงเล็กน้อย เนื่องจากหลายๆประเทศยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่

ตามข่าวรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของนิวซีแลนด์ไม่ได้เป็นศูนย์ แต่สามารถรักษามาตรการจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 10 คน (เลขตัวเดียว) มาได้หลายสัปดาห์ และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียว

บริติชแอร์เวย์เตรียมปลดนักบิน 800 คน

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่าสายการบินบริติชแอร์เวย์ของอังกฤษต้องเลิกจ้างนักบินกว่า 800 คน จากทั้งหมด 4500 คน

นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการการบินและช่างเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอาชีพนี้จริงๆ

ภาพจาก facebook กัปตันโสภณ

ข่าวสด รายงานสถานการณ์ของบริษัทการบินไทย
คาดว่าจะต้องหยุดทำการบินต่อไปอีก 1-4 เดือน

การบินไทย ยกเลิกการทำการบินไปยัง 17 เมือง ทำให้จุดบินปรับลดลงเหลือ 31 เมือง จากเดิม 48 เมือง โดยจุดบินที่ยกเลิก เช่น บริสเบน, เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย, โอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์, พนมเปญ, ย่างกุ้ง, โฮจิมินท์, ฮานอย, คุณหมิง, เซี่ยเหมิน, ปีนัง, โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เป็นต้น
ส่วนภูมิภาคยุโรป จะยกเลิกทำการบินไปยัง 3 เมืองคือ มิลาน, โรม ประเทศอิตาลี และกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย ทำให้จุดบินปรับลดลงเหลือ 10 จุดบินจากเดิม 13 จุดบิน ส่วนอีก 10 เมืองที่เหลือในภูมิภาคยุโรปการบินไทยจะยังเปิดให้บริการตามเดิมคือ ลอนดอน, แฟรงก์เฟิร์ต, ปารีส, มิวนิก, สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน, โคเปนเฮนเกน ประเทศเดนมาร์ก, ออสโล ประเทศนอร์เวย์, บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม, เวียนนา ประเทศออสเตรีย และ ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข่าวสดออนไลน์
สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน
Capt.Sopon P.

ผมชอบการอ่านและค้นคว้าเรื่องการบิน เทคโนโลยีด้านการบินนั้นพัฒนาแบบก้าวกระโดด มันเป็นโลกวิชาการอีกใบหนึ่ง แค่ช่วงอายุผมที่เป็นนักบินมาเพียง 25 ปีนั้น มีการเปลี่ยนแปลงวิทยาการทางการบินหลายครั้ง และมันจะมีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดต่อไปอีกหลังปี 2020 นี้

ผมสอนหนังสือมามากทั้งบนเครื่องบิน ในห้องฝึกบิน และในห้องเรียนภาคพื้น
การสอนทำให้เรามีความสุข เพราะเท่ากับเราได้ทำให้คนเข้าใจโลกของการบินมากขึ้น
เวลาสอนนักบินผมหวังให้เขาออกไปทำหน้าที่นักบินอาชีพ ไม่ใช่เพียงมีอาชีพเป็นนักบิน

เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียที่ผมทำอยู่นี้ ทำด้วยใจที่รักการถ่ายทอด ทุกๆบทความจึงจะมีข้อคิดและแทรกความเข้าใจเอาไว้เสมอ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันมากบ้างน้อยบ้างนะครับ

http://www.apilotclub.com
Back To Top