สำนักงานการบินพลเรือนออกมาตรการเพื่อให้สายการบินสามารถทำการบินในประเทศได้โดยที่ทุกสายการบินยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยสรุปคร่าวๆดังนี้
-ขายบัตรโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง
-ช่วงเดินทางต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน
-ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
-เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน
-ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield
-ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเองและใส่ตลอดเวลาการเดินทาง
-ห้ามนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบิน

ภาพจาก CAAT

“แอลกอฮอล์ล้างมือขึ้นเครื่องได้ ขนาด 350ml ได้หลายขวดรวมกันแล้วไม่เกิน 1000ml”

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

“ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12 ออนซ์)  แต่ต้องมีปริมาณรวมกัน หรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร”

สัมภาระลงทะเบียน (ใต้ท้องเครื่องบิน)

“ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร (17 ออนซ์)  แต่ต้องมีปริมาณรวมกันหรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 2,000 มิลลิลิตร”แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดคนละไม่เกิน 2 ลิตร (2,000 มิลลิลิตร)”

ควรเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากกว่าปกติ

“ระหว่างการขึ้นลงเครื่องบินต้องเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากและ faceshield ฯ มาตรการทุกข้อ
อยากให้ทำให้ได้จริงๆ และสายการบินต้องเคร่งครัดเรื่องมาตรการรักษาความสะอาด
เพราะไม่อย่างนั้นเครื่องบินจะกลายเป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส”

ก็จะทำให้ที่เจ็บตัวจากการประกาศพรบ.ฯ มาตรการกักกันและการพยายามกักตัว หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
จะกลายเป็นสูญเปล่า ต้องมาเริ่มกันใหม่

ไม่ได้ค้าน แต่อยากเน้นย้ำว่าต้องเคร่งครัดในการปฏิบัตินะครับ

Ref: อ้างอิง : ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจค้นเจลล้างมือ (liquid hand sanitizer) ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓
https://www.caat.or.th/th/archives/47858

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน