ส่องโลกการบิน 28Apr2020

ไทยประกาศปิดน่านฟ้า ห้ามขนส่งคนเข้าประเทศต่อไปอีกหนึ่งเดือน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)————————————————————————————ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ […]

เริ่มบินในประเทศ 1 พฤษภาคม

สำนักงานการบินพลเรือนออกมาตรการเพื่อให้สายการบินสามารถทำการบินในประเทศได้โดยที่ทุกสายการบินยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยสรุปคร่าวๆดังนี้-ขายบัตรโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง -ช่วงเดินทางต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน -ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน -เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน-ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield -ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเองและใส่ตลอดเวลาการเดินทาง -ห้ามนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบิน […]

ประกาศ CAAT ฉบับที่ 6 เรื่อง โควิด-19

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)https://www.caat.or.th/th/archives/48465 ภาษาไทย https://bit.ly/2VYjCcC ภาษาอังกฤษ https://bit.ly/2wGbClX

ประกาศรับสมัครงาน CAAT

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประกาศรับสมัครคัดเลือดบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆดังนี้ 1.พนักงานกองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร2.พนักงานกองอัตราค่าบริการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ3.พนักงานกองพัฒนามาตรฐานการจัดการและการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4.พนักงานกองพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5.พนักงานกองข้อมูลข่าวสารการบิน ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ ที่นี่ ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 งานดีมีความมั่นคง […]