ส่องโลกการบิน 28Apr2020

ไทยประกาศปิดน่านฟ้า ห้ามขนส่งคนเข้าประเทศต่อไปอีกหนึ่งเดือน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)————————————————————————————ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ […]

การบินไทย สู้ๆ

บริษัท การบินไทย ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวจะครบ 60 ปี ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว “วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 บริษัท การบินไทย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นด้วยทุนประเดิม 2 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ […]

การบินไทยเลิกบิน 2 เดือน

ทั่วโลกโดนโควิด-19 จัดหนัก และธรุกิจที่เห็นชัดๆว่าโดนเต็มๆพร้อมๆกันทั่วโลกคือ สายการบิน ไม่ว่าจะเป็นสายการเป็นใหญ่หรือเล็กแค่ไหนล้วนโดนผลกระทบไปพร้อมกันหมดอีกหน่อยก็จะต้องมีตำราออกมาเป็นบทเรียนว่า หากเกิดการระบาดของเชื้อโลกแบบทั่วโลก PANDEMIC นั้น การบริหารจัดการควรจะมีลำดับขั้นตอนอย่างไร อย่าลืมว่า เรื่องนี้มันเป็นแบบ global ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ทั้งตัวสายการบินเอง บริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบิน และสนามบิน โรงแรม […]