N/A

ย่อมาจากคำว่า Not Applicable หมายถึงว่า ไม่เข้าพวกหรือไม่เข้าข่ายเรื่องนั้น ๆ ประมาณว่าไม่เกี่ยวหรืออยู่ในกลุ่ม

ND

ย่อมาจาก Navigation Display หมายถึงจอแสดงผลเครื่องวัดประกอบการบินต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำร่องของเครื่องบิน ซึ่งสามารถปรับตั้งค่าในการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการได้ จอ ND มีส่วนสำคัญในการทำให้นักบินสามารถเข้าใจตำแหน่งของเครื่องบินได้ง่ายขึ้น อาทิ เส้นทางบินกับตำแหน่งของเครื่องบิน ทิศทางจากอุปกรณ์นำร่องภาคพื้น ความเร็วของเครื่องบิน แสดงตำแหน่งของเครื่องบินลำอื่นที่อยู่ใกล้ ๆ โดยทำงานร่วมกับระบบ TCAS แสดงผลจากเรดาร์ตรวจอากาศ หรือแม้กระทั่งบอกความสูงของพื้นดินถ้ามีการติดตั้งระบบและฐานข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ (terrain database) ฯลฯ (อ่านคำว่า PFD)

NIL 

คำว่า NIL นั้นแปลว่า ไม่มีอะไรเลย หรือ จำนวนศูนย์คำนี้จะใช้บ่อยในการเขียนลงในสมุดปูมเดินทางของเครื่องบิน เพื่อบอกว่าที่เราบินมานั้นไม่พบอะไรผิดปกติ ทุก ๆ ครั้งเมื่อทำการบินในแต่ละเที่ยวบินเรียบร้อย นักบินก็จะเขียนคำว่า NIL ลงไป (ดูคำว่า Technical Logbook)

NOSIG

No Significant Change เป็นคำที่ใช้ต่อท้ายในช่วงสุดท้ายของการรายงานสภาพอากาศ เป็นการพยากรณ์ว่า ในอีกสองชั่วโมงหลังจากการรายงานสภาพอากาศที่เพิ่งรายงานไปนี้จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ประมาณว่า ทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ไปอีกประมาณ 2 ชั่วโมง

NOTAM

ย่อมาจากคำว่า Notice To Airmen หมายถึงข้อความที่ประกาศแจ้งให้แก่ผู้ที่ทำการบินได้รับทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ในทางการบิน ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของข่าวสาร การแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใหม่ การปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ฯลฯ

NOTOC

ย่อมาจากคำว่า Notification To Captain ซึ่งหมายถึงเอกสารการแจ้งเพื่อให้กัปตันรับทราบเรื่องที่เป็นกรณีพิเศษและต้องการการดูแลมากกว่าปกติ อาทิเช่น ชนิดและขนาดหรือปริมาณของวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเที่ยวบิน เป็นต้น

November 

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร N (ดูคำว่า Alfa)

NSC

No Significant Cloud เป็นคำที่ใช้ในการรายงานสภาพอากาศหมายความว่า ไม่มีเมฆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบิน ประมาณว่า อากาศดีไม่มีเมฆอะไรสำคัญ ๆ

NTSB

คำนี้อาจจะได้ยิน ได้เห็นกันบ่อย ๆ เวลาฟังข่าวหรืออ่านข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ NTSB ย่อมาจาก National Transport Safety Board 

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน