Flyers Learn To Fly To Become A Pilot

Autoland

การลงสนามด้วยระบบอัตโนมัติ Automatic Landing System เครื่องบินพาณิชย์แทบทุกรุ่นมีระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า Automatic Landing System หรือเรียกกันย่อ ๆ ว่า Autoland คือการที่ให้เครื่องบินทำการลงสนามด้วยการบินอัตโนมัติของ Autopilot ส่วนความสามารถที่จะลงสนามอยู่ในระดับใดนั้นก็แล้วแต่เครื่องบินแต่ละแบบ บางแบบเมื่อแตะพื้นแล้วต้องปลด autopilot เพื่อยกเลิกระบบ autoland บางแบบก็สามารถปล่อยให้เครื่องบินวิ่งต่อไปพร้อมกับลดความเร็วลงด้วยระบบ autobrake รวมทั้งรักษาทิศทางให้อยู่กลางรันเวย์ได้ด้วย มันทำได้อย่างไร การสั่งให้ autopilot ทำการลงสนามไปเองเลยนั้น เครื่องบินก็จะต้องมีการรับรองความสามารถจากผู้ผลิต นักบินก็จะทำการปรับตั้งค่าอุปกรณ์รับสัญญาณบนเครื่องบินให้ตรงกันกับที่สนามบิน นั่นหมายความว่าสนามบินก็ต้องมีความสามารถหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สอดรับกันคือ ระบบสัญญาณ ILS (Instrument Landing System) ที่ประกอบไปด้วย Localizer และ Glideslope เพื่อที่จะพาเครื่องบินให้ร่อนลงตรงสู่สนามทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ในเมื่อเครื่องบินก็ลงสนามได้เองด้วยระบบ autoland แล้ว ถ้าอย่างนั้นไม่เห็นต้องใช้นักบินก็ได้นี่ เครื่องบินสามารถลงสนามได้เองก็จริง (เมื่อนักบินตั้งค่าบนเครื่องบินให้แล้ว) แต่ autoland ก็มีข้อจำกัดอยู่ดี และข้อจำกัดนั้นก็แตกต่างออกไปแล้วแต่วิธีที่จะทำการลงสนาม Autoland นั้นมีข้อจำกัดเรื่องแรงลมขวาง ลมพัดแนวขวางที่มีกำลังแรงมาก ๆ นั้นเครื่องบินลงสนามเองไม่ได้ครับซึ่ง Limit crosswind ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แบบเครื่องบิน แต่ limitation ในการลงสนามด้วยนักบินจะได้เยอะกว่า เช่น เครื่องบางแบบ autoland มี crosswind limitation 25 kts แต่ถ้าเป็น manual landing นักบินบังคับเองลงสนามได้ถึง 32 kts เป็นต้น […]

Continue Reading
To Become A Pilot

อยากเรียนบิน อ่านก่อนนะ

“อยากรู้เรื่องการเตรียมตัว เข้าโรงเรียนการบินครับ ผมไม่ได้จบสายวิทย์จะเตรียมความพร้อมอย่างไรได้บ้างครับ” ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจก่อนว่า  การเข้าโรงเรียนการบินเองนั้น หมายถึง การใช้เงินทุนส่วนตัวเพื่อสมัครเข้าไปเรียนเป็นนักบิน ค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อที่จะได้ใบขับขี่นักบินพาณิชย์ตรี หรือ CPL: Commercial Pilot License ก็เขียนแนะนำไว้ในหนังสือแล้วนะครับว่า ควรจะลงทุนตรงนี้ หรือไม่ควรอย่างไร ผมจะเน้นไปที่หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี/เครื่องบิน (Comercial Pilot License: Aeroplane) นะครับ (มีหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี/เฮลิคอปเตอร์ ด้วย อันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดให้นะครับ) เอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ “ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็เรียนบินได้” ขอแค่มีเงินจ่ายครับ เงื่อนไขทั่วไปในการที่จะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนการบิน เน้นว่าเป็นเงื่อนไขเพื่อเข้าไปเรียนในโรงเรียนการบินเพื่อฝึกให้ได้ใบขับขึ่เครื่องบินนะครับ ไม่ใช่เข้าเป็นนักบินในสายการบิน – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาการบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือ ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (บางที่จะรับอายุมากกว่า 17 ปี) – มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  วิชาภาคพื้น  ต้องเรียนทฤษฏีและความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  เช่น aerodynamic กฏการบินทั้งหลาย อุตุนิยมวิทยาการบิน วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดประกอบการบิน หลักการพื้นฐานด้านการบิน ฯลฯ วิชาภาคอากาศ (ฝึกบิน)  การฝึกบังคับเครื่องบิน ท่าทางและลักษณะการบินต่าง ๆ การบินด้วยมาตรวัดอย่างเดียว การบินเครื่องบินมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์ […]

Continue Reading
Back To Top