To Become A Pilot

อยากเรียนบิน อ่านก่อนนะ

“อยากรู้เรื่องการเตรียมตัว เข้าโรงเรียนการบินครับ ผมไม่ได้จบสายวิทย์จะเตรียมความพร้อมอย่างไรได้บ้างครับ” ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจก่อนว่า  การเข้าโรงเรียนการบินเองนั้น หมายถึง การใช้เงินทุนส่วนตัวเพื่อสมัครเข้าไปเรียนเป็นนักบิน ค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อที่จะได้ใบขับขี่นักบินพาณิชย์ตรี หรือ CPL: Commercial Pilot License ก็เขียนแนะนำไว้ในหนังสือแล้วนะครับว่า ควรจะลงทุนตรงนี้ หรือไม่ควรอย่างไร ผมจะเน้นไปที่หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี/เครื่องบิน (Comercial Pilot License: Aeroplane) นะครับ (มีหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี/เฮลิคอปเตอร์ ด้วย อันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดให้นะครับ) เอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ “ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็เรียนบินได้” ขอแค่มีเงินจ่ายครับ เงื่อนไขทั่วไปในการที่จะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนการบิน เน้นว่าเป็นเงื่อนไขเพื่อเข้าไปเรียนในโรงเรียนการบินเพื่อฝึกให้ได้ใบขับขึ่เครื่องบินนะครับ ไม่ใช่เข้าเป็นนักบินในสายการบิน – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาการบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือ ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (บางที่จะรับอายุมากกว่า 17 ปี) – มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน  วิชาภาคพื้น  ต้องเรียนทฤษฏีและความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  เช่น aerodynamic กฏการบินทั้งหลาย อุตุนิยมวิทยาการบิน วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดประกอบการบิน หลักการพื้นฐานด้านการบิน ฯลฯ วิชาภาคอากาศ (ฝึกบิน)  การฝึกบังคับเครื่องบิน ท่าทางและลักษณะการบินต่าง ๆ การบินด้วยมาตรวัดอย่างเดียว การบินเครื่องบินมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์ […]

Continue Reading
Blogs Flyers To Become A Pilot

First Solo

ผมขี้นเครื่องบินครั้งแรกคือ เดินทางจากจังหวัดเลยมาสนามบินดอนเมืองราวๆ กลางเดือนพค. 2535 ออกจากแปลงสำรวจเหมืองทองคำที่นั่นเพื่อมาลงทะเบียนและรายงานตัวเรียนปริญญาโท ที่จุฬาฯ จำได้ว่าเป็นช่วงพฤษภาฯทมิฬ แต่เป็นไฟล์ทบังคับที่ต้องมา เพราะเราต้องเรียนป.โท ตามเกณฑ์ของทุนพสวท.ที่ทุกคนต้องจบอย่างน้อยป.โท ผ่านไปอีกหนึ่งปีเศษ  ได้ขึ้นเครื่องบินอีกครั้งตอนเป็นศิษย์การบิน จำได้ว่าตื่นเต้นมากและอยากอ้วกมากด้วย 555 ครูผมไม่อยู่มีงานราชการ  ท่านผอ.ศูนย์ฝึกฯ สมัยนั้น จึงมาเป็นครูฝึกให้ผมและเพื่อน เครื่องบิน Piper Warrior เครื่องยนต์เดียวแบบใบพัด เที่ยวบินแรกเป็นการ familiarization บินตรง บินระดับ ยังเป็นเรื่องยาก เลี้ยวไปเลี้ยวมาจนเวียนหัว แต่นั่นไม่ทำให้ผมรู้สึกเสียวหรือกังวลอะไร บินไปบินมาสนุกดี บินสักพักครูท่านสูบไปป์กลิ่นเชอร์รี่  แรกๆ ก็หอมดีครับ  แต่การ บินตรง_บินระดับ ในครั้งแรกของการจับคันบังคับ  มันไม่ตรงและไม่ระดับนะสิครับ กลิ่นหวานๆของไปป์ มันทำให้ เวียนหัว สุดจะบรรยาย  เป็นประสบการณ์ที่ดีมากในครั้งแรก  แบบว่าฝึกสภาพร่างกาย ไม่ให้อ้วกใส่เครื่องบิน 555 เราสองคนขึ้นด้วยกันไปตลอด พร้อมกับครูฝึกอีกหนึ่งท่าน ช่วงแรกต้องมีครูขึ้นบินด้วยเสมอ  จนกว่าจะบินได้คล่องแล้ว สามารถ landing ได้อย่างปลอดภัยแล้ว ครูจึงจะปล่อยให้เรา Solo Flight Solo Flight คือการบินเดี่ยว ขึ้นบินคนเดียว  first solo flight ครูจะให้บินแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น  คือ takeoff ขึ้นไป บินเข้า downwind เลี้ยวเข้า base leg  และเลี้ยวต่อเข้า final เพื่อ landing […]

Continue Reading
Back To Top