“อยากรู้เรื่องการเตรียมตัว เข้าโรงเรียนการบินครับ

ผมไม่ได้จบสายวิทย์จะเตรียมความพร้อมอย่างไรได้บ้างครับ”

ก่อนอื่นให้ทำความเข้าใจก่อนว่า 

การเข้าโรงเรียนการบินเองนั้น หมายถึง การใช้เงินทุนส่วนตัวเพื่อสมัครเข้าไปเรียนเป็นนักบิน

ค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อที่จะได้ใบขับขี่นักบินพาณิชย์ตรี หรือ CPL: Commercial Pilot License

ก็เขียนแนะนำไว้ในหนังสือแล้วนะครับว่า (อยากได้หนังสือคลิก) ควรจะลงทุนตรงนี้ หรือไม่ควรอย่างไร
ผมจะเน้นไปที่หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี/เครื่องบิน (Comercial Pilot License: Aeroplane) นะครับ

(มีหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี/เฮลิคอปเตอร์ ด้วย อันนี้ไม่ได้ดูรายละเอียดให้นะครับ)

เอาเป็นว่าเริ่มต้นที่ “ไม่ต้องจบสายวิทย์ก็เรียนบินได้” ขอแค่มีเงินจ่ายครับ

เงื่อนไขทั่วไปในการที่จะสมัครเข้าเรียนโรงเรียนการบิน

เน้นว่าเป็นเงื่อนไขเพื่อเข้าไปเรียนในโรงเรียนการบินเพื่อฝึกให้ได้ใบขับขึ่เครื่องบินนะครับ ไม่ใช่เข้าเป็นนักบินในสายการบิน

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาการบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือ ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (บางที่จะรับอายุมากกว่า 17 ปี)

– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 

วิชาภาคพื้น  ต้องเรียนทฤษฏีและความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  เช่น aerodynamic กฏการบินทั้งหลาย อุตุนิยมวิทยาการบิน วิทยุสื่อสาร เครื่องวัดประกอบการบิน หลักการพื้นฐานด้านการบิน ฯลฯ

วิชาภาคอากาศ (ฝึกบิน)  การฝึกบังคับเครื่องบิน ท่าทางและลักษณะการบินต่าง ๆ การบินด้วยมาตรวัดอย่างเดียว การบินเครื่องบินมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์ การบินกลางคืน การบินเดินทางไกล การฝึกขึ้นลงสนาม และการแก้ไขเมื่อเครื่องบินเข้าสู่ท่าทางทีอันตราย ฯลฯ 

ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง เป็นการฝึกบินด้วยมาตรวัดล้วน ๆ และฝึกบินตามแผนการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจหลักการและวิธีการในการบิน เป็นต้น

ชั่วโมงในการเรียนก็มีการกำหนดไว้ว่า วิชาภาคพื้นต้องเรียนจำนวนกี่ชม.

ขั่วโมงบินเครื่องบินแบบ เครื่องยนต์เดียว และสองเครื่องยนต์ 

ชั่วโมงบินกลางคืน ชั่วโมงบินเดินทาง ชั่วโมงบินเครื่องฝึกบินจำลอง เป็นต้น

รายละเอียดการฝึกการสอน ผมขอไม่พูดถึง

แต่โดยสรุปแล้ว การที่จะเข้าใจวิชาพื้นฐานที่เรียนภาคพื้นนั้น คนที่เรียนสายวิทย์มาย่อมได้เปรียบกว่า

โดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ แต่ก็ไม่ได้เรียนหนัก ๆ เหมือนกับการเรียนฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยครับ

ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้เป็นหลัก เพราะหนังสือจะเป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งนั้น 

ไม่ค่อยมีคนแปลออกมาเป็นภาษาไทย มีแต่หนังสือ A Pilot นี่แหละที่พยายามเขียนเรื่องทางเทคนิคการบินต่าง ๆ ออกมาเป็นภาษาไทยมากที่สุด (อยากได้หนังสือคลิก)

การเรียนการสอนนั้นส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ขอกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดครับว่า

การเรียนหรือการฝึกบินให้ได้ใบขับขี่เครื่องบินนั้น

ไม่เกี่ยวกันกับการได้ปริญญาตรีเลย

เรียนบิน ได้แต่ใบขับขี่เครื่องบิน

ส่วนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรปริญญาตรีการบินนั้น เป็นการพ่วงเรื่องใบขับขี่เครื่องบินเข้ากับหลักสูตรปริญญาตรี

ดังนั้น ประกาศหรือใบจบหลักสูตรจะแยกกันเป็น 2 ใบ เท่าที่เห็นก็มีอยู่หลายมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรพ่วงแบบนี้ครับ

หลังจากเมื่อฝึกบินจนจบออกมาแล้ว 

ก็ต้องหาทางเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักบินในสายการบินต่าง ๆ อีกที 

เป็นการสอบในลักษณะที่เรียกว่า Qualified Pilot คือเป็นนักบินมาแล้ว

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพื่อสอบเข้าแต่ละสายการบินก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

เช่น ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะต้องการคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 300 เอียงไม่เกิน 150 (ประมาณนี้แล้วแต่สายการบินกำหนด)

ทำ Lasik มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและได้ Medical Class 1 (ตอนเข้าเรียนบินไม่ได้กำหนดไว้)

ปัจจุบันการสอบ Medical Class 1 เน้นไปที่การทดสอบด้านจิตวิทยามากขึ้น เห็นว่ามีขั้นตอนที่เคร่งครัดมาก สอบผ่านยากขึ้น

ฯลฯ

โรงเรียนการบินเท่าที่ผมพอจะคุ้น ๆ และรู้จักก็ประมาณนี้ครับ
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบินครับ
ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งด้วยนะครับ


Civil Aviation Training Center http://www.catc.or.th

Bangkok Aviation Center http://www.bangkokflying.com/home

วิทยาลัยการบินนานาชาติ นครพนม http://iac.npu.ac.th

Royal Sky Aviation Center https://www.royalskyaviationcenter.com/course/cpl

Sriracha Aviation http://www.sravia.co.th

บางที่เค้าก็จะจัดให้มีการสอบเข้าด้วย

ถ้าสอบผ่านก็จะได้เข้าไปเรียน 

หากสุดท้ายแล้วตัดสินใจที่จะสมัครเข้าไปเรียนบิน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยครับ 

แต่ต้องเตรียมใจที่จะรับสิ่งใหม่ ๆ  

เตรียมเงิน 

และตั้งหน้าตั้งตารอวันที่ได้เริ่มเรียนครับ

เมื่อได้เรียนแล้วต้องมีความมุ่งมั่น ต้องรู้จักไฝ่หาความรู้เพิ่มเติม

โดยเฉพาะผู้ที่เรียนสายศิลป์นั้น ต้องเกาะกลุ่มกับเพื่อน อ่านซ้ำ กล้าถาม

เพื่อที่จะทำความเข้าใจทุก ๆ บทเรียนให้มากที่สุด

“เรียนให้เข้าใจทุกเรื่อง ทุกวิชา

ชีวิตของเราที่จะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดการมีอาชีพเป็นนักบินครับ”

คนหาแรงบันดาลใช้ อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการบินเพิ่มเติม ดูในหนังสือ A Pilot Book มี 5 เล่ม ราคา 2000฿

(อยากได้หนังสือคลิก)