คนขนกระเป๋าล่าฝันการเป็นนักบินจนสำเร็จ

เริ่มจากการเป็นพนักงานขนถ่ายสัมภาระที่ทำงานใต้ท้องเครื่องบิน จัสติน มูตาวัสสิม เป็นนักบินผิวสีแอฟริกันอเมริกันที่อายุ 27 ปีที่ Delta Air Lines และบันทึกความฝันในวัยเด็กว่าต้องการเป็นนักบินที่เดียวกับสายการบินนั้นที่เคยทำงานเป็นพนักงานช่วยโหลดกระเป๋าตู้บนเครื่องบิน (ramp agent) เมื่ออายุ 5 ปี ความสนใจของมูตาวัสสิมในการบินเริ่มต้นจากครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นเครื่องบินและได้เข้าไปสำรวจห้องคอกพิท (cockpit) บนเครื่องบิน […]

Aviation A-Z บทนำ

Aviation A-Z คำศัพท์การบินเหล่านี้ ผมตั้งใจเขียนและเรียบเรียงตามความเข้าใจและประสบการณ์การทำงาน เพื่อที่จะให้คนที่สนใจด้านการบิน คนที่เรียนบินอยู่ หรือแม้แต่นักบินที่เพิ่งเริ่มต้นการบินอาชีพได้มีโอกาสทำความเข้าใจอย่างง่าย ๆ และเก็บไว้ใช้ทบทวนความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบินหรืออุปกรณ์การบินต่าง ๆ ที่ไม่ต้องอาศัยการอธิบายหรือจะต้องอ่านรายละเอียดมากเกินไปนักซึ่งจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจ คำอธิบายต่าง ๆ จะเป็นการใช้ภาษาง่าย ๆ ต้องการเน้นให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้น ไม่ได้เน้นให้สามารถใช้เป็นตำราอ้างอิงหรือเคร่งในหลักวิชาการมากเกินไป ผู้อ่านจะได้รับพื้น-ฐานความเข้าใจมากขึ้น […]

อยากเป็นนักบินต้องทำอย่างไร

To become a pilot อยากเป็นนักบินต้องทำอย่างไร ปัจจุบันอาชีพนักบินเปิดกว้างมากขึ้น สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือคณะที่ไม่ได้มีหลักสูตรการบิน สามารถเป็นนักบินพาณิชย์ได้ โดยการสมัครเป็นนักบินฝึกหัดกับสายการบินต่าง ๆ ที่จะมีการประกาศรับสมัครนักบิน อยู่เรื่อย ๆ เราเรียกการรับสมัครนักบินในกลุ่มนี้ว่า “Student Pilot” กลุ่ม […]