Attitude/Appearance

ก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่า ผมไม่ใช่นักจิตวิทยา เพราะฉะนั้น เรื่องที่ผมเขียนผมเอาสิ่งที่ผมเคยรับรู้ และประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมาถ่ายทอดให้ฟัง ไม่ได้อ้างอิงจากตำราที่ไหน ตอนที่ professor สอนผม เค้าพ่วงคำว่า Appearance มาด้วย

Attitude: a settled way of thinking or 

feeling about something

Appearance:  the way that someone or something looks

Attitude เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นเรื่องของความคิดเห็น และกรอบในการคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องเดียวกันคนสองคนอาจมี attitude กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกัน คล้ายกัน หรือ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่แต่ละคนเป็นอยู่ และข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับมาอย่างเช่น คุณคิดว่า กทม.น่าอยู่แค่ไหน คำตอบ ย่อมขึ้นกับประสบการณ์ที่เขามีหรือได้รับในระหว่างที่สัมผัสกรุงเทพฯ อยู่กรุงเทพฯ หรือเพิ่งเคยเข้ากรุงเทพฯ สิ่งที่เขาจะตอบก็คือสิ่งที่เขาคิดและมีทัศนคติอย่างไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่ Appearance เป็นสิ่งที่เราเห็นและเราสัมผัสได้จากภายนอก เป็นกายภาพ เราอาจรับรู้ appearance ได้ด้วยลักษณะที่เป็นการแสดงออก การเดิน การพูด การคิด หรือแม้แต่การนั่งอยู่เฉย ๆ ล้วนเป็นลักษณะของเขาที่แสดงออกมาทางกายภาพ

สองคำนี้จึงต่างกัน อันหนึ่งเป็น inner เป็นความคิด ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ (ถ้าไม่แสดงออกมาให้เห็น) แต่อีกคำหนึ่งเป็นลักษณะภายนอกที่มองเห็นและจับต้องหรือรับรู้ได้ 

ทำไม professor จึงจัดเอาคำว่า Attitude กับ Appearance เอาไว้ด้วยกันในหมวดการให้คะแนนในการสัมภาษณ์ เพราะว่าจริง ๆ แล้วทั้งสองคำมันเชื่อมโยงกันอยู่

Attitude ของผู้ถูกสัมภาษณ์สื่อสารออกมาจากการแสดงออก การพูด การวิเคราะห์เหตุการณ์ การแก้ปัญหาหรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการแสดงออก (Appearance) ทางวาจา และท่าทาง ระดับผมและกัปตันไทยที่เป็นผู้สัมภาษณ์ เราไม่ใช่นักจิตวิทยา คงไม่สามารถ detect ว่า attitude หรือ ทัศนคติ ต่อเรื่องใด ๆ ของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น เป็นอย่างไรแน่ๆ คือ ฟันธง ไม่ได้หรอกครับ ดังนั้นจึงดู Appearance เป็นหลัก โดยอาศัยองค์ประกอบรวม ๆ มาเป็นตัวตัดสินว่าใครจะโดนคัดออก

นั่นเพราะว่า Appearance คือสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ มันคือการสื่อสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาเป็น และสิ่งที่เขาต้องการจะปฏิบัติออกมา โดยใช้เรื่องของความมั่นอกมั่นใจในการพูด ความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรู้ และนำเสนอ หรือสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกมาได้อย่างน่าเชื่อหรือไม่ มี keywords อีกบางคำที่เกี่ยวข้องกับ Attitude/Appearance เช่น confidence, calm, alertness, และ attentive ลองหาความหมายดูครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจตัวเองแล้วลองนึกดูสิว่า เราควรจะมีคำเหล่านั้น ในเวลาไหนในระหว่างที่เรากำลังถูกสัมภาษณ์

Attitude และ Appearance บุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะเป็นนักบิน คือ ความกระตือรือร้น มีความอยากหรือพึงพอใจที่จะได้ทำการทดสอบ ไม่ตื่นตระหนกเกินเหตุ ต้องมีความสุขุม มีความมั่นใจ น้ำเสียงการแสดงออกในระหว่างการพูด จึงเป็นตัวบ่งบอกอากัปกิริยาที่จะสื่อออกมาชัดเจน เวลาที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ เกิดความตระหนก และมีความไม่มั่นใจในการตอบคำถาม

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน