ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
https://www.caat.or.th/th/archives/48465

ภาษาไทย https://bit.ly/2VYjCcC

ภาษาอังกฤษ https://bit.ly/2wGbClX

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน