ข่าวการบิน ข่าวเหตุบ้านการเมือง

ส่องโลกการบิน 28Apr2020

ไทยประกาศปิดน่านฟ้า ห้ามขนส่งคนเข้าประเทศต่อไปอีกหนึ่งเดือน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้ ในประเทศให้บินได้ หลักเกณฑ์การบินในประเทศ

Continue Reading
จิปาถะ

เริ่มบินในประเทศ 1 พฤษภาคม

สำนักงานการบินพลเรือนออกมาตรการเพื่อให้สายการบินสามารถทำการบินในประเทศได้โดยที่ทุกสายการบินยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยสรุปคร่าวๆดังนี้-ขายบัตรโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง -ช่วงเดินทางต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน -ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน -เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน-ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield -ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเองและใส่ตลอดเวลาการเดินทาง -ห้ามนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบิน “แอลกอฮอล์ล้างมือขึ้นเครื่องได้ ขนาด 350ml ได้หลายขวดรวมกันแล้วไม่เกิน 1000ml” สัมภาระถือขึ้นเครื่อง “ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12 ออนซ์)  แต่ต้องมีปริมาณรวมกัน หรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร” สัมภาระลงทะเบียน (ใต้ท้องเครื่องบิน) “ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณความจุไม่เกิน 500 มิลลิลิตร (17 ออนซ์)  แต่ต้องมีปริมาณรวมกันหรือรวมกับของเหลว เจล สเปรย์อื่นๆ สูงสุดได้ไม่เกินคนละ 2,000 มิลลิลิตร”แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดคนละไม่เกิน 2 ลิตร (2,000 มิลลิลิตร)” ควรเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากกว่าปกติ “ระหว่างการขึ้นลงเครื่องบินต้องเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากและ faceshield ฯ มาตรการทุกข้ออยากให้ทำให้ได้จริงๆ และสายการบินต้องเคร่งครัดเรื่องมาตรการรักษาความสะอาดเพราะไม่อย่างนั้นเครื่องบินจะกลายเป็นการเพิ่มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส” ก็จะทำให้ที่เจ็บตัวจากการประกาศพรบ.ฯ มาตรการกักกันและการพยายามกักตัว หยุดเชื้อ เพื่อชาติจะกลายเป็นสูญเปล่า ต้องมาเริ่มกันใหม่ ไม่ได้ค้าน แต่อยากเน้นย้ำว่าต้องเคร่งครัดในการปฏิบัตินะครับ Ref: อ้างอิง : ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจค้นเจลล้างมือ (liquid hand sanitizer) […]

Continue Reading
Back To Top