เกริ่นเรื่อง SMS

ตามหลักการบริหารความปลอดภัยในการบินหรือ Safety Management System for Airlines ประโยคนี้คือหัวใจสำคัญในการพยายามค้นหาคำตอบว่าสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร “Every accident, no matter how minor, is a failure of the […]

Safety Management System

ผมถือโอกาสนำข้อความที่ผมเขียนลงในนิตยสาร JIBjib ซึ่งเป็นนิตยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของนกแอร์มาลงให้อ่านกันครับ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ของผมในฐานะกัปตันสายการบินนกแอร์ จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้กับผู้โดยสารทุกท่านในฉบับเดือนมิถุนายนนี้ ผมขอเริ่มจากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยกันเสียก่อนครับ      “นกแอร์” ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และการพัฒนาด้านบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่บริหารและจัดการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป้าหมายของเราคือการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่ากับสายการบินพันธมิตรในทวีปยุโรป   […]