ความยืดหยุ่นในการพกพาสัมภาระของสายการบิน (Airline baggage allowance) หมายถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจงโดยสายการบินเพื่อกำหนดขนาด น้ำหนัก และจำนวนกระเป๋าที่ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้พกพาหรือจัดส่งระหว่างการเดินทางทางอากาศ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายการบิน ประเภทตั๋วที่ใช้ จุดหมายปลายทาง และชั้นเดินทาง นี่คือบางข้อสำคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การพกพาสัมภาระของสายการบิน:

  1. กระเป๋าโดยสารในเครื่อง (Carry-on Baggage): ส่วนใหญ่สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาจำนวนกระเป๋าหรือสิ่งของบางอย่างขึ้นเครื่องไปกับตนเองในเครื่องบิน โดยบางครั้งนี้อาจรวมถึงของส่วนบุคคลขนาดเล็กหรือกระเป๋าขนาดใหญ่ขึ้นที่เรียกว่ากระเป๋าโดยสาร สายการบินจะกำหนดขนาดสูงสุดและน้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าเหล่านี้โดยทั่วไป
  2. กระเป๋าสัมภาระที่เช็คชื่อ (Checked Baggage): กระเป๋าสัมภาระที่เช็คชื่อหมายถึงกระเป๋าขนาดใหญ่หรือหนักกว่าที่ผู้โดยสารส่งให้สายการบินรับรองในระหว่างกระบวนการเช็คชื่อ กำหนดการพกพาสัมภาระที่เช็คชื่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายการบินและชั้นเดินทาง โดยทั่วไปจะใช้หน่วยวัดเป็นจำนวนกระเป๋า น้ำหนักต่อกระเป๋า และขนาดสูงสุด
  3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำหนัก: สายการบินมักกำหนดข้อจำกัดน้ำหนักสำหรับกระเป๋าทั้งที่พกพาและที่เช็คชื่อ ข้อจำกัดน้ำหนักนี้ถูกกำหนดเพื่อให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการดำเนินงานของเครื่องบิน การเกินข้อจำกัดน้ำหนักอาจเกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือจำเป็นต้องจัดการกระเป๋าใหม่หรือลดสิ่งของในกระเป๋า
  4. ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาด: สายการบินยังกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดกระเป๋าทั้งในกระเป๋าโดยสารและกระเป๋าสัมภาระที่เช็คชื่อ ข้อจำกัดเหล่านี้มักอธิบายตามความยาว ความกว้าง และความสูง และเป็นเพื่อให้กระเป๋าสามารถจัดเก็บได้อย่างปลอดภัยในช่องบรรจุของเครื่องบินหรือช่องบรรจุสินค้า
  5. สัมภาระเกินกำหนด: หากผู้โดยสารเกินกำหนดสัมภาระที่ได้รับอนุญาต อาจต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับน้ำหนักเกินหรือกระเป๋าเ

กี่ใบเสริม ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเกินกำหนดสามารถแตกต่างกันไปอย่างมากที่สุด ในการเดินทาง ควรตรวจสอบและเข้าใจกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพกพาสัมภาระของสายการบินก่อนเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สายการบินมักจัดหาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของสายการบินเกี่ยวกับสัมภาระในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือในการยืนยันการจอง นอกจากนี้ สถานะแบบมีบัตรครบครัน ชั้นเดินทาง และโปรแกรมสมาชิกสายการบินอาจมีสัมภาระเพิ่มเติมหรือการยกเว้นสัมภาระบางประเภท

หนังสือนักบินมีทั้งหมด 5 เล่ม

สั่งซื้อหนังสือผ่าน shopee https://shopee.co.th/apilotbook

https://youtu.be/hHQwYTxaN_A

ติดตาม A Pilot Club ได้ทาง
ยูทูปช่อง Captain Sopon https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan
เฟสบุ๊ค https://wwwfacebook.com/apilotbook
เว็บไซต์ http://www.apilotclub.com/
เป็นเพื่อนกับเราทางไลน์ออฟฟิศเชียล https://lin.ee/BQyGDbK
ซื้อหนังสือ A Pilot Book ได้ที่ https://shopee.co.th/apilotbook