ธุรกิจการบินกับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจการบินกับการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลัง WHO ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาด Pandemic ติดตามได้ในรายการ “รอบตัวเรา” จากช่อง Chula Radio Plus และเว็บไซต์วิทยุจุฬา0:00 intro 1:50 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ #ธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ #สายการบิน […]

The NTSB stated that the crew had been flying two sectors prior to the occurrence sector, the first […]

Tail Strike on Departure

Tail Strikes on departure การเกิดหางครูดไปกับพื้นในระหว่างวิ่งขึ้นจากทางวิ่ง ในเที่ยวบินที่มีน้ำหนักตัวน้อยๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเที่ยวบินที่มีน้ำหนักตัวมาก เพราะว่าเครื่องบินมีน้ำหนักเบาเวลาที่จะลอยตัวขึ้นสู่อากาศจะใช้ความเร็วไม่มากและพื้นผิวที่เป็นตัวบังคับเครื่องบินให้เชิดหัวขึ้นซึ่งในกรณีนี้คือ elevators นั้นเมื่อขยับตัวเปลี่ยนมุมปะทะเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะเปลี่ยนท่าทางของเครื่องบินได้มาก หากนักบินดึงคันบังคับเพื่อเชิดหัวขึ้นอย่างแรงและเร็ว โอกาสที่เครื่องบินจะเปิดมุมปะทะสูงขึ้นมากกว่า maximum pitch altitude on ground ทำให้ส่วนหางเกิดการครูดไปกับพื้นแบบนี้ การเงยหรือเชิดหัวเครื่องบินนั้นต้องค่อยๆเพิ่มมุมและมีเป้าหรือ […]

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

“การจัดการการเปลี่ยนแปลง” หรือ Management of Change สำหรับสายการบินจะถูกกำหนด (บังคับ) ให้ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงาน การเพิ่มเส้นทางการบิน การเพิ่มจำนวนเครื่องบิน การเพิ่มแบบเครื่องบิน การเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบงาน การเปลี่ยนตัวผู้บริหาร ฯลฯ การที่ SMS […]

สัญญาณเตือน อุบัติเหตุและการล่มสลายขององค์กร

22 Oct 22 ความตกต่ำของวัฒนธรรมความปลอดภัยหรือ Safety Culture นั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เพราะว่าปัจจัยในการบ่อนทำลายมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นมีมากกว่าวิธีการในการรักษามาตรฐาน หากองค์กรใดก็ตาม (ไม่จำเป็นต้องเป็นสายการบินเท่านั้น) เกิดภาวะ {เงียบ ไว้ ปลอดภัยกว่า} หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่การพูดถึงข้อบกพร่องในการทำงาน กลายเป็นผลเสียต่อตัวเองและหรือเพื่อนร่วมงาน พนักงานทุกคนจึงเลือกการนิ่งเสียดีกว่า […]