ภาพรวมการบินของไทยในปี 2018 ที่ผ่านมา มีตัวเลขน่าสนใจอยู่หลายอย่างตามนี้ครับ

-ประเทศไทยมีสนามบินทั้งหมด 38 สนามบิน เป็นสนามบินระหว่างประเทศ 11 สนามและสนามบินภายในประเทศ 27 สนาม

-รับรองผู้โดยสารทั้งหมด 162 ล้านคน

-แต่ละวันมีเที่ยวบินอยู่บนอากาศโดยเฉลี่ยวันละ 3007 เที่ยวบิน

-มีเครื่องบินจดทะเบียนสัญชาติิไทยทั้งสิ้น 708 ลำ เป็นเครื่องบินพาณิชย์ 415 ลำ เครื่องบินส่วนตัว 225 ลำ และ Ultra Light 68 ลำ

-มีหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองแล้ว 262 หน่วย อยู่ภายในประเทศ 28 หน่วย และอยู่ต่างประเทศ 234 หน่วย

-มีการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (AOL) ทั้งสิ้น 40 ใบอนุญาต (ปัจจุบัน AOL เปลี่ยนชื่อไปเป็น CAOL และมีการแบ่งประเภทใบอนุญาตให้ละเอียดขึ้น)

-มีการรับรองให้เดินอากาศไปแล้วทั้งสิ้น 30 ใบอนุญาต 

-มีศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น 16 ศูนย์

ภาพที่สองน่าสนใจตรงที่อัตราการขยายตัวของเครื่องบินแต่ละแบบในอีกเกือบ ๆ ยี่สิบปีข้างหน้า

เครื่องบินแอร์บัส A320 จะเป็นเครื่องบินที่มีจำนวนมากที่สุดคือกว่า 400 ลำจากทั้งหมด 800 กว่าลำ

และมีโบอิ้ง 737 ประมาณ 200 ลำที่ทำการบินในปี 2037 

ความจริงยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากใน presentation ของการสัมมนาครั้งนี้

สำหรับคนที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ

https://caat.or.th/takeoff/?fbclid=IwAR2Kfown51_8ewnqzdXKOk6mKSjWC42JzeTWia4Cv5FwVTThwLQMwgljNhc

เครดิตภาพจากสัมมนา Take-off Conference Chapter 2 ของ CAAT

ติดตามที่เพจ https://www.facebook.com/aPilotBook

LINE Official @a-pilot

#ความรู้การบิน #aPilotBook #aPilotClub #หนังสือนักบิน