นกแอร์ไถลออกนอกทางวิ่งที่สนามบินเชียงราย

30Jul2022 เครื่องบินของสายการบิน Nok Air  เที่ยวบินที่ DD108 จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  ผู้โดยสาร 163 คน และลูกเรือ 6 คน เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 หมายเลขทะเบียน […]