ไลอ้อนแอร์อินโดนีเซียตรวจพบรอยแตกที่ Pickle Folk ของ B737NG สองลำ
(ดูภาพจาก USA Today)
ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ FAA ได้มีการออก AD เพื่อให้สายการบินที่มี B737NG ทำการตรวจสอบบริเวณอุปกรณ์ที่เรียกว่า Pickle Folk ในทันทีถ้าเครื่องบินบินมาแล้วมากกว่า 33000 cycles ส่วนเครื่องบินที่ยังบินเกินกว่า 22600 cycles ให้ทำการตรวจทุก ๆ 1000 cycles
ส่วนการที่ไลอ้อนแอร์อินโดนีเซียตรวจพบถือเป็นการพบข้อบกพร่องของ pickle folk ทั้งที่เครื่องบินยังบินไม่ถึง 22000 cycles

https://www.reuters.com/article/us-boeing-737-lionair/indonesias-lion-air-finds-cracks-in-two-737-ngs-with-fewer-flights-than-faa-safety-directive-idUSKBN1XI0FI