สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand

https://www.caat.or.th/th

หน่วยงานนี้ทำหน้าที่คล้ายกันกับ FAA แต่อำนาจอาจไม่เท่าเทียมกับ FAA อันนี้ขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละประเทศอีกทีครับ

คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร


Aircraft Accident Investigation Committee

https://www.mot.go.th/aaic.html

หน่วยงานนี้ยังไม่ค่อยมีบทบาทให้เห็นในบ้านเราครับ แต่สำหรับที่อเมริกาก็เทียบเท่ากับ National Transport Safety Board (NTSB) แต่ก็อาจจะมีอำนาจหน้าที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละประเทศอีกเช่นกัน หลักๆคือการสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย


https://www.mot.go.th/sar.html?id=1
หน่วยค้นหาและช่วยเหลือเวลาที่มีอุบัติเหตุหรือเครื่องบินหายไปก็ต้องออกทำการค้นหาแบบนี้ เป็นต้น

ภายใต้การกำกับดูแลของ CAAT ก็ต้องดูแลหลายๆส่วน แบ่งหลักๆให้เห็นภาพชัดๆ ก็ เครื่องบิน สายการบิน สนามบิน น่านฟ้า และคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของผู้โดยสารด้วย ติดตามในวิดีโอนี้ครับ

วีดีโอทั้งหมดเป็นประสบการณ์จากการทำงานในหน้าที่นักบินพาณิชย์กว่า 20000 ชั่วโมงบิน

เนื้อหาสาระต่างๆนั้นเป็นเพียงความเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและเนื้อหาวิชาการต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน อาชีพนักบิน การโดยสารเครื่องบินอย่างปลอดภัย ฯลฯ

✅ สั่งซื้อหนังสือ A Pilot Book ได้ที่

https://shopee.co.th/apilotbook