15 วินาทีมีโอกาสตาย

หากเครื่องบินบินที่ความสูง 40,000 ฟุตและเกิดสูญเสียการควบคุมความดันอากาศ (decompression) เรามีเวลาเพียง 9-15 วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะหมดสติ (ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนด้วย)
ตั้งแต่ความสูง 35,000 ฟุต ขึ้นไปคนเรานั้นมีเวลาไม่ถึง 1 นาทีเท่านั้น