ธุรกิจการบินกับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจการบินกับการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลัง WHO ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาด Pandemic ติดตามได้ในรายการ “รอบตัวเรา” จากช่อง Chula Radio Plus และเว็บไซต์วิทยุจุฬา0:00 intro 1:50 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ #ธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ #สายการบิน […]