ธุรกิจการบินกับการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 หลัง WHO ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาด Pandemic

ติดตามได้ในรายการ “รอบตัวเรา” จากช่อง Chula Radio Plus และเว็บไซต์วิทยุจุฬา
0:00
intro 1:50 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ #ธุรกิจการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ #สายการบิน ช่วงโควิดที่ผ่านมา (2019-2022) 5:28 Post-COVID โอกาสและปัญหาที่กระทบกับธุรกิจการบิน 14:57 ความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องบิน การใช้พลังงานสะอาดและการลดการปล่อยคาร์บอนในสายการบิน . website: https://curadio.chula.ac.th/Program-D… . รายการ #รอบตัวเรา วันอาทิตย์ 10.30 น. #ChulaRadioPlus ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากร: โสภณ พิฆเนศวร รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศวันที่ 8/1/2566 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

การปรับตัวของสายการบิน

ธุรกิจการบินกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

-ก่อนโควิด IATA คาดการณ์ว่าธุรกิจการบินของประเทศไทยจะขยายตัวขึ้นไปอยู่ในระดับ top 10 ของโลก

-มาตรการลดโลกร้อนกับธุรกิจการบิน

-การบินใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไร น้ำมันชนิดใหม่ช่วยหรือซ้ำเติมการบิน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

-แล้วตั๋วเครื่องบินจะแพงขึ้นไหม

-SAF Sustainable Aviation Fuel จะมีบทบาทต่อการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

ตอนที่ 2 ธุรกิจการบินกับการบริการ

-การร้องเรียนปัญหาที่ประสบเมื่อเดินทาง

-เครื่องเพิ่งบินมาถึงแค้ไม่กี่นาทีแล้วเครื่องบินบินกลับเลยปลอดภัยไหม

-ใครบ้างที่รับผิดชอบในการบริการผู้โดยสาร

การประสานงานในการทำการบริการผู้โดยสาร

การที่เครื่องบินเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะอะไร

การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และระบบป้องกันความปลอดภัย พนักงานสายการบินจะต้องได้รับการอบรมในแต่ละด้าน

Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า คือ สิ่งสำคัญและเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของธุรกิจจริงหรือไม่?

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

Culture หรือวัฒนธรรมองค์กร สัมพันธ์และส่งผลต่อการให้บริการขององค์กรอย่างไร

คุณโสภณ พิฆเนศวร รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงองค์กร สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุน จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจการบินฯ สิ่งจำเป็นและสำคัญในการบริหารธุรกิจเพื่อประสานก่อให้เกิดการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ รวมถึงวิธีการในการรักษาสิทธิของผู้รับบริการของธุรกิจการบิน


0:00
intro

2:16 การสร้างความพึงพอใจให้ #ลูกค้า ของธุรกิจ #สายการบิน

8:16 การตรวจสอบความปลอดภัยของสายการบิน

15:00 เมื่อผู้ใช้บริการเกิดปัญหาในเรื่องบริการของสายการบิน และการคุ้มครองผู้บริโภค . website: https://curadio.chula.ac.th/Program.p… .

รายการ #รอบตัวเรา วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม เวลา 10.30 น. #ChulaRadioPlus

ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร: โสภณ พิฆเนศวร รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือนักบินมีทั้งหมด 5 เล่ม

สั่งซื้อหนังสือผ่าน shopee https://shopee.co.th/apilotbook

ติดตาม A Pilot Club ได้ทาง
ยูทูปช่อง Captain Sopon https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan
เฟสบุ๊ค https://wwwfacebook.com/apilotbook
เว็บไซต์ http://www.apilotclub.com/
เป็นเพื่อนกับเราทางไลน์ออฟฟิศเชียล https://lin.ee/BQyGDbK
ซื้อหนังสือ A Pilot Book ได้ที่ https://shopee.co.th/apilotbook