จิปาถะ

Aviation A-Z ศัพท์การบิน C – Charlie

คำศัพท์เกี่ยวกับการบินที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C CAA /CAAT Civil Aviation Authority เป็นคำกลางที่ใช้เรียกสำนักงานการบินพลเรือน โดยส่วนใหญ่แต่ละประเทศก็จะเติมอักษรท้ายเข้าไปอีกหนึ่งตัวอักษรเพื่อระบุประเทศของตน เช่น  CAAT ย่อมากจาก Civil Aviation Authority of Thailand ก็คือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  CAAS คือ Civil Aviation Authority of Singapore แต่ก็มีบางประเทศที่เรียกสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศตนเองแตกต่างออกไป เช่น CAAC คือ Civil Aviation Administration of China FAA: Federal Aviation Administration อันนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา EASA: European Aviation Safety Agency ของสหภาพยุโรป CASA: Civil Aviation Safety Agency ของประเทศออสเตรเลีย JCAB: Japan Civil Aviation Bureau ของประเทศญี่ปุ่น DGCA: Directorate General of Civil Aviation ของประเทศอินเดีย CAT คำว่า CAT ใช้ในสองความหมายคือ หมายถึง Category ที่แปลว่า ประเภทหรือหมวดหมู่ เช่น การลงสนามด้วย […]

Continue Reading
Learn To Fly To Become A Pilot

คำถามที่น่าตอบ

ทุกคนเรียนการบินได้ แต่ไม่ใช่ ทุกคน ที่จะเป็นนักบินได้ใช่มั้ยครับ ทุกคนเรียนการบินได้ครับ แต่จะออกใบอนุญาตให้บินได้ที่ระดับไหน อันนี้แล้วแต่คุณสมบัติครับ เช่น ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะน้อยที่สุด เพราะเป็นการบินส่วนตัวรับผิดชอบตัวเองในการบิน แต่ก็มีข้อจำกัดนะครับ เพราะต้องรับผิดชอบส่วนรวมด้วยเช่นกัน เช่น หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทำการบินจะต้องแก้ไขได้ เนื่องจากการบินของเราอาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องบินอื่น ๆ ที่บินอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ จึงต้องผ่านการทดสอบด้านกฏการบินด้วย ถ้าเป็นใบอนุญาตพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License) ก็จะต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างมากขึ้น และสามารถบินขนส่งผู้โดยสารได้ พิธีและวิธีการบินก็จะต้องเรียนรู้กฏการบินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีศักย์การบินอื่น ๆ เข้ามาประกอบเพิ่มขึ้นด้วย เช่น Multi-engine, night landing, Instrument rating ฯลฯ (อ่านใน A Pilot เล่มแรกครับ) รวมไปถึงต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์เวชศาสตร์การบินด้วย ส่วนใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot License) นั้น จะเป็นขั้นสูงสุดที่ต้องมี CPL อยู่ก่อนแล้วและทำการบินสะสมชั่วโมงบินและประสบการณ์จำนวนปีตามที่กำหนดก่อนจึงจะสามารถยื่นสอบขอใบอนุญาตชนิดนี้ได้ สรุปคำตอบ คือ ใช่ครับ เรียนบินได้ แต่อาจจะไม่ได้เป็นนักบินพาณิชย์ก็ได้ครับ เพราะต้องผ่านการสอบเข้าสายการบิน ระบบการฝึก นักเรียนการบินเหมือนระบบทหาร ใช่มั้ยครับ ขอตอบว่า ไม่ใช่เลยครับ การเรียนเป็นนักบินพาณิชย์ไม่ใช่การบินแบบเครื่องบินทหาร แตกต่างกันค่อนข้างมากทีเดียวครับ ดังนั้นการฝึกนักเรียนการบิน จึงแตกต่างกัน บางสายการบินสอบขอทุน student pilot ผ่านแล้ว ต้อง ขอกู้จะธนาคารเอง ใช่ มั้ยครับ  ใช่ครับ แต่สายการบินจะอำนวยความสะดวกให้โดย […]

Continue Reading
ข่าวการบิน

นักบินโดนปลดหลังจากให้สาวเข้าห้อง

รวมทั้งนักบินอีกสองคน โดนลดขั้นและถูกห้ามบิน 12 เดือน
แอร์โฮสเตสบนไฟล์ทก็โดนด้วย 12 เดือน
หัวหน้านักบินโดนปลดจากตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินโดนด้วยทั้งหมดและโดนตัดเงินเดือน 3 เดือน

Continue Reading
Back To Top