Contrails – Condensation Trails

Contrails คืออะไร ในรูปเป็น contrail แบบแรก คือ เกิดจากไอน้ำที่เป็นของเหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์พ่นออกมาที่ด้านท้ายแล้วควบแน่นเป็นน้ำแข็ง