โรคติดต่อกับการบิน

เวลาที่มีข่าวการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเกิดขึ้น ทำให้ผมนึกถึงคำว่า “Suspected Communicable Disease” คำว่า suspected communicable disease นั้นใช้ในทางการบินเพื่อพูดถึงการควบคุมโรคติดต่อ ที่มีโอกาสแพร่กระจายในระหว่างการเดินทางทางอากาศ อย่างเช่นกรณีของ โคโรนาไวรัส อู่ฮั่น ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ขอไม่พูดถึงกระบวนการต่างๆในการควบคุมโรคที่จะมีหน่วยเกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้ว อย่างเช่น กรมควบคุมโรคติดต่อ […]