หางตั้ง (Vertical Fin)

รูปร่างสามเหลี่ยมเกือบมุมฉาก วางแนวตั้งที่ด้านท้ายเครื่องบิน หน้าตาคล้ายหางปลา ส่วนที่แทบทุกสายการบินใช้แปะโลโก้ เราเรียกส่วนนี้ว่า Vertical Fin หรือ Vertical Stabilizer 

Vertical Stabilizer หน้าตาจะคล้ายกับครึ่งเดียวของ Horizontal Stabilizer จับวางในแนวตั้ง เครื่องบินบางแบบใส่เครื่องยนต์ที่ 3 ไว้ที่บริเวณนี้ด้วย ในอดีตมีการผลิตเครื่องบิน 3 engines ค่อนข้างมาก เพื่อแทรกกลางพิสัยการบินของ 2 กับ 4 เครื่องยนต์ และลบข้อจำกัดของการบินด้วย 2 engines ที่ห้ามออกทะเลไกลๆ หรือห่างจากสนามบินที่สามารถนำเครื่องลงจอดได้เกินกว่า 1 ชม. ก็เลยใส่เครื่องยนต์ที่สามเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดนี้ รุ่นที่นิยมมากคือ DC10 และ MD11 แต่ปัจจุบันข้อกำหนดนี้ถูกกำกับด้วยมาตรฐานอื่นๆไปแล้ว 

สำหรับ 2 engines aircraft ตัวอย่างเช่น การเพิ่มวิธีปฏิบัติและแนวทางในการซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น ทำให้เครื่องบินที่มี 2 เครื่องยนต์สามารถบินข้ามน้ำข้ามทะเลได้ไกลถึง 240 นาที

กลับมาที่ vertical stabilizer ครับ หน้าที่หลักเป็นเรื่องการสร้างสมดุลย์ของเครื่องบินระหว่างอยู่บนอากาศ ตั้งลำอยู่ได้ในท่าทางที่ต้องการ ไม่หมุนควงสว่าน ใน vertical stabilizer มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ขยับซ้าย-ขวาได้ ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการบังคับเลี้ยว เราเรียกตรงส่วนนั้นว่า Rudder ที่เรียก rudder ว่าเป็นตัวช่วยในการบังคับเลี้ยว เพราะว่าถ้าใช้ rudder อย่างเดียวเครื่องไม่เลี้ยวครับ แต่เครื่องขยับ เปลี่ยนทิศทางได้เล็กน้อยอยากให้ทำความเข้าใจตรงกันก่อนว่า เครื่องบินเลี้ยวบนอากาศหรือการเปลี่ยนทิศทางนั้น เครื่องบินจะมีการเอียงร่วมด้วยเสมอ แต่การเอียงของเครื่องบินอาจจะไม่ทำให้ทิศทางเปลี่ยนก็ได้นะครับ