SkyNest Air New Zealand

สมกับเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบัน สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ SkyNest การเดินทางเป็นผู้โดยสารในชั้นประหยัดจะไม่ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอีกต่อไปแล้ว SkyNest ของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์เป็นการให้บริการแบบนอนราบ 180 องศาให้กับผู้โดยสารในชั้นประหยัด นับเป็น innovation ใหม่ที่สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการใหม่ๆให้กับผู้โดยสารของตนเอง สายการบินต้องปรับตัว ก่อนที่จะถูก Disrupted. #skynest #ANZ #airnewzealand […]