ยิ่งสูง ยิ่งหนาว จริงไหม

จากโพสต์เรื่อง Contrails ที่ผมเขียนถึงอุณหภูมิภายนอกเครื่องบินที่มีโอกาสติดลบได้มากถึง -65 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะหน้าหนาว เรามาลองดู มาตรฐานของอุณหภูมิที่ใช้เป็น reference กันก่อน ICAO บัญญัติค่ามาตรฐานของชั้นบรรยากาศเอาไว้ เรียกว่าเป็น International Standards Atmosphere หรือเรียกย่อ ๆ ว่า […]