จีนกำลังจะกลับมาแต่ทั่วโลกกำลังอ่วม

นับตั้งแต่ COVID-19 โจมตีเมืองอู่ฮั่นและลุกลามไปทั่วประเทศจีน จนขณะนี้แพร่ระบาดไปทั่วโลก PANDEMICเที่ยวบินเข้าออกประเทศจีนหายไปกว่า 80% ดูภาพเคลื่อนไหวจาก Flight Radar24 แสดงปริมาณเที่ยวบินเข้าออกประเทศจีนตั้งแต่ 14 มกราคม 2020 จนถึง 18 กุมภาพันธ์ ปริมาณเที่ยวบินบางตา แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่า […]