สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดประจำปี 2022

สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดประจำปี 2022 The World’s Safest Airlines for 2022 เว็บไซต์ AirlineRating.com ทำการประเมินเพื่อจัดอันดับสายการบินชั้นนำของโลกเป็นประจำทุกปีได้ ประกาศผลการพิจารณา 20 ลำดับสายการบินที่ทำการบินปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2022 โดยพิจารณาจาก อุบัติเหตุ (accident) […]

อเมริกันแอร์ไลน์รีไทร์ 600 นักบิน

นักบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ รับข้อเสนอ early retire จากบริษัท กว่า 600 คนอเมริกันแอร์ไลน์เป็นสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นสายการบินที่มีจำนวนเครื่องบินมากที่สุดในโลก 957 ลำมีนักบินทั้งหมด 18,550 คน พิมพ์ไม่ผิดหรอกครับอเมริกันแอร์ไลน์มีพนักงาน เฉพาะนักบิน 18,550 คน ในปี 2019 […]