สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดประจำปี 2022

สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดประจำปี 2022 The World’s Safest Airlines for 2022 เว็บไซต์ AirlineRating.com ทำการประเมินเพื่อจัดอันดับสายการบินชั้นนำของโลกเป็นประจำทุกปีได้ ประกาศผลการพิจารณา 20 ลำดับสายการบินที่ทำการบินปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2022 โดยพิจารณาจาก อุบัติเหตุ (accident) […]

สายการบินที่ดีที่สุด 2020

Best Airlines 2020 เวบไซต์ airlineratings เจ้าประจำได้ประกาศรายชื่อสายการบินที่ดีที่สุดในโลก 2020 เมื่อ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้แก่ “สายการบินแอร์นิวซีแลนด์” โดยที่ สิงคโปร์แอร์ไลน์ปีนี้ถูกแซงตกไปอยู่อันดับสอง อันดับสามคือ All Nippon Airways […]