ไทยแอร์เอเซีย เริ่มบินในประเทศ

ไทยแอร์เอเซีย ประกาศเส้นทางบินในประเทศแล้ว โดยออกตารางบินในช่วงสั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ดูปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในเบื้องต้นก่อนที่จะปรับเปลี่ยนตารางในเดือนถัดๆไป เท่าที่ดูในรายละเอียดมีบินในเส้นทางหลักๆแทบทั้งหมด มีหลายเส้นทางนะครับช่วยกันสนับสนุนสายการบินที่ยอมเสียสละหยุดบิน ยอมเจ็บตัวเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 เชียงใหม่​ และหาดใหญ่ 2 เที่ยวบินต่อวัน เชียงราย ขอนแก่น อุดร […]