โดนไล่ลงจากเครื่อง เพราะตัวเหม็น

#สารพันปัญหาการบิน #สาระเบาๆ เกี่ยวกับการเดินทาง #รู้ไว้ใช่ว่า ครับ คู่สามีภรรยา พร้อมลูกอายุ 19 เดือน ขึ้นเครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ หลังจากนั่งในที่นั่งได้ไม่ถึง 5 นาที เจ้าหน้าที่มาขอให้ลงจากเครื่อง แจ้งในครั้งแรกว่า มีเหตุฉุกเฉิน หลังจากออกจากเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่จึงแจ้งรายละเอียดว่า นักบินขอให้เชิญออกจากเครื่องเพราะ […]