ปีกเล็ก ๆ ที่อยู่ท้ายเครื่องบิน มีไว้ทำอะไร
 

ส่วนท้ายของเครื่องบินที่มีลักษณะคล้ายกับปีกแต่มีขนาดเล็กกว่าปีกมาก เรียกว่า Horizontal Stabilizer แต่มีหน้าที่ไม่เหมือนกับส่วนปีก เพราะไม่ได้ทำหน้าที่สร้างแรงยกตัวหลักเพื่อรับน้ำหนักตัวของเครื่องบินแบบบริเวณปีก แต่ทำหน้าที่ในการสร้างความสมดุลย์ของแรงที่กระทำต่อเครื่องบิน เหมือนเป็นตัว balance และปรับการบังคับให้เครื่องบินบินอยู่ในท่าทางที่ต้องการ เช่น เชิดหัวขึ้น (Pitch Up) หรือ ปรับให้เป็นมุมก้ม (Pitch Down) horizontal stabilizer คือ ตัวบังคับทิศทางในแนวดิ่ง (Vertical) นั่นเอง

horizontal stabilizer จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ Flight Control Systems เป็นชิ้นส่วนที่สามารถปรับมุม (ขึ้น-ลง) เพื่อบังคับเครื่องบินได้ ตัว Horizontal Stabilizer นั้น มี Elevators เป็นองค์ประกอบที่สามารถขยับปรับมุมขึ้นลงได้เช่นกัน แต่เป็นพื้นที่เพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ของ horizontal stabilizer ทั้งแผ่น

อธิบายง่าย ๆ ให้เห็นภาพชัด ๆ ว่า หากเครื่องบินต้องการเปลี่ยนท่าทาง แค่เพียงชั่วขณะ สามารถใช้ elevators ชิ้นเล็กๆ นี้ ปรับทิศทางของแรงที่กระทำต่อเครื่องบินทั้งลำได้ 

แต่ถ้าต้องการให้เครื่องบินอยู่ในท่าทางนั้นนาน ๆ ก็ให้ปรับมุมของ horizontal stabilizer เพื่อ balance ให้เครื่องบินอยู่ในท่าทางนั้น ๆ ไปเลย ในการบังคับเครื่องบินจะใช้ทั้ง horizontal stabilizer และ elevator เพื่อปรับมุมก้ม-มุมเงย ควบคู่กันไปตลอดเวลา

เครื่องบินโบอิ้ง 747-400 เมื่อมองจากด้านหัวเครื่อง