ใครคือคนตัดสินใจว่าจะทำการบินหรือไม่ทำการบินในสภาพอากาศ

ถ้าเป็นการวางแผนการบิน หมายถึงว่า เครื่องบินยังไม่ได้ทำการบินเป็นช่วงของการ planning อย่างนี้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆสภาพอากาศคือข้อจำกัดในคำถามนี้ กรณีที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศระหว่างเส้นทาง จะใช้วิธีวางแผนการบินโดยใช้เส้นทางบินอ้อมแต่ถ้าเป็นที่สนามบินที่เราจะไป จะมีฝ่ายสนับสนุนการบิน (Flight Support) เป็นผู้พิจารณาเรื่องของสภาพอากาศว่ามีความเลวร้ายแค่ไหนที่ทำให้ต้องยกเลิกหรือเลี่อนเที่ยวบินหรือไม่สภาพอากาศรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นข้อจำกัดของเครื่องบินแบบหนึ่งแต่อาจจะไม่มีผลต่อเครื่องบินอีกแบบหนึ่งเนื่องจากความสามารถของการทำการบินของเครื่องบินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องบินลำนั้น ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการบินในสภาพอากาศนั้น ๆ หรือไม่ เช่น ความเร็วของกระแสลมขวาง เครื่องบินแต่ละแบบมีข้อกำหนด (cross-wind limitation) ต่างกันหรือ ทัศนวิสัยเหนือรันเวย์ (Runway Visibility) ก็ขึ้นอยู่กับแบบของเครื่องบินและมาตรฐานของอุปกรณ์การบินที่แต่ละสายการบินอาจจะติดตั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยนำร่องที่แตกต่างกันด้วย แต่โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว สายการบินชั้นนำที่เป็นสายการบินข้ามทวีป (International Airlines) ทั้งหลายจะติดตั้งอุปกรณ์ที่มี technology สูงสุดเท่าที่บริษัทผู้ผลิตจะผลิตออกมาในช่วงที่ทำการผลิตเครื่องบินรุ่นนั้น ๆ เพราะว่าโอกาสที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการนำร่องเหล่านั้นมีมากขึ้นเพราะต้องบินไปหลาย ๆ ที่ และต้องบินในสภาพอากาศที่หลากหลายและมีความรุนแรงอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น

ดังนั้น ฝ่ายสนับสนุนการบินจะประมวลข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่า เที่ยวบินสมควรบินไปยังจุดหมายหรือไม่ ตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่มีอยู่ และกัปตันก็สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เมื่อถูกร้องขอให้ช่วยตัดสินใจแต่หากเครื่องบินทำการรบินขึ้นไปบนฟ้าแล้ว เกิดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเลวร้ายลว หรือมีสถานะการณ์ไม่สงบใด ๆ ทางฝ่ายสนับสนุนก็จะแจ้งข้อมูลขึ้นไปให้กับนักบิน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าเครื่องบินจะบินอยู่ส่วนใดในโลกครับ

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน