เครื่องยนต์ดับ

เกิดจากอะไรได้บ้าง

-ไม่เกิดการสันดาป

น้ำมันหมด น้ำมันไม่ส่งเข้าเครื่องยนต์ หรือภายในของเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ เนื่องจากอะไร ดูวิดีโอ

ไม่มีออกซิเจนเพียงพอที่จะติดไฟ เช่น เข้าไปในเถ้าภูเขาไฟระเบิด volcanic ash cloud
June 1982 SpeedBird9 B747 British Airways กลายเป็นเครื่องร่อนขนาดใหญ่ ติดเครื่องยนต์ใหม่ได้
https://youtube.com/clip/Ugkx2bwl1gY-HCC5Qm7UvBxtDvKQ9PVwwSNS

Volcanic ash encounter แม้ว่าเครื่องยนต์ไม่ดับแต่เถ้าถ่านที่เข้าไปในเครื่องยนต์จะกัดกร่อนภายในทำให้เครื่องยนต์เสียหาย

Contained Engine Failure

means that even if components disintegrate or separate inside the engine, they either safely remain within the engine case or exit the engine case via the tail pipe as intended by the engineers.

https://skybrary.aero/articles/contained-engine-failure

uncontained Engine failure

an “uncontained” engine failure is likely to be a violent one, and can be much more serious because engine debris exits it at high speeds in other directions, posing potential danger to the pressurised aircraft structure, adjacent engines, the integrity of the flight control system and, possibly, directly to the aircraft occupants.

โครงสร้างภายในเสียหาย เอาตัวอย่างการหมุนของเครื่องยนต์เจ็ตให้ดู

ชนนก (หรือ วัสดุแปลกปลอม)
DHL ที่ Amsterdam แต่ไม่เป็นไร https://youtu.be/Hvn_KhIv0dU
Abort takeoff https://youtu.be/G5o0E5l_mxY

Emirates A380 Dubai ไม่เป็นไร บินต่อ
https://youtu.be/Z0DP8VmICn8

Sully US Airways Hudson River
นกตัวใหญ่ เครื่องยนต์ไม่ใหญ่

เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ส่วนที่เป็น by-pass air จะกว้างมาก

Uncontained Engine Failure
The Flight Channel

https://youtube.com/clip/Ugkxie4iWuHyPaXb1Rh1uoh__lgGzWf8KZmL

South West Flight 1380 began emergency landing procedures on April 17, 2018

A380 Qantas Source: FAA

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์สองที่กระเด็นออกมา
โดนลำตัว มีบางส่วนหล่นใส่บ้านที่อยู่ด้านล่าง

ชิ้นส่วนทำให้ถังน้ำมันรั่ว
ลงมาที่พื้นแล้วเครื่องยนต์ 1 ไม่ยอมดับต้องพ่นน้ำยาดับเพลิงเข้าไปใส่เครื่องยนต์ 3 ชั่วโมงกว่าจะดับ

ปีกได้รับความเสียหาย

A380 Qantas Source: FAA
Airbus A380-842
Qantas Flight 32, VH-OQA

Batam Island, Indonesia

November 4, 2010

On November 04, 2010, Qantas Flight 32, an Airbus 380 operated by Qantas Airways Ltd, departed Changi Airport, Singapore on a scheduled passenger flight to Sydney, Australia. The flight carried 469 passengers and crew. About four minutes after take-off, while the aircraft was climbing through about 7,000 feet over Batam Island Indonesia, the flight crew heard two “bangs.” The noises were the result of an uncontained failure of the No. 2 engine, a Rolls-Royce Trent 900 series turbofan. Debris from the engine impacted the aircraft, causing significant damage to the structure and airplane systems and resulted in fuel leakage from the left wing fuel tank.

The airplane entered a holding pattern and, after 50 minutes of completing procedures and performing progressive aircraft controllability checks, the flight crew landed the aircraft safely at Changi Airport. Following landing, the No. 1 engine could not be shut down. With the No. 1 engine still running, and with flight crew concerns about leaking fuel and potential passenger injuries, passenger offloading was delayed for approximately an hour. Offloading was completed approximately one hour after offloading began (two hours after landing), using a single cabin exit. The No. 1 engine was successfully shut down three hours after landing by spraying firefighting agent into the engine inlet.

The accident investigation determined that the probable cause of the engine failure was a manufacturing error involving an internal oil feed stub pipe. The oil feed pipe was manufactured with a reduced wall thicknesses that eventually cracked and caused oil spray leakage and fire in the High Pressure/Intermediate Pressure (HP/IP) bearing support hub assembly. The fire weakened the intermediate turbine drive arm, which subsequently fractured, allowing the IP turbine disk to overspeed and break apart. High speed engine debris penetrated many areas of the airplane, including damage to buildings beneath the flight path. There were no reported injuries to the passengers, crew, or persons on the ground.

Engine GE9x คลิป
https://youtube.com/clip/UgkxSg5GrKKJu4lfGHsq_ejt54-8ebX-DF8A

Engine Rolls-Royce คลิป
https://youtube.com/clip/Ugkx__uNWXqmT72-lXaIq9Ncv695r6qcsaV7