สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดประจำปี 2022

สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดประจำปี 2022 The World’s Safest Airlines for 2022 เว็บไซต์ AirlineRating.com ทำการประเมินเพื่อจัดอันดับสายการบินชั้นนำของโลกเป็นประจำทุกปีได้ ประกาศผลการพิจารณา 20 ลำดับสายการบินที่ทำการบินปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2022 โดยพิจารณาจาก อุบัติเหตุ (accident) […]

Singapore Airlines

24Feb2020 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงหลายเที่ยวบิน มีผลถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ตรวจเช็คดูเบื้องต้นที่ด้านล่างนี้ ผู้โดยสารที่มีตั๋วให้ติดต่อกับสายการบินด้วยนะครับ ถ้าออกตั๋วจากเอเยนซี่ให้ติดต่อเอเย่นต์ครับ เที่ยวบินกรุงเทพ สิงคโปร์