rate of rotation vs. TOW

Rate of rotation vs. TOW  (tailstrike prevention during takeoff) คำว่า rotation หมายถึงการดึงคันบังคับเข้าหาตัวเพื่อที่จะให้ส่วนปลายสุดของแพนหางของเครื่องบิน (elevators) กระดกขึ้นและจะทำให้หัวของเครื่องบินเชิดขึ้นมาตามลำดับ การดึงเพื่อปรับตัว elevator นั้นถ้าดึงเร็วดึงแรงตัวอัตราการกระดกหัวขึ้นก็เป็นไปตามการดึง เ […]