เวลาจะเอาเครื่องบินบินผ่านประเทศอื่นต้องทำอย่างไรบ้าง

เวลาจะเอาเครื่องบินขึ้นบินบินผ่านประเทศอื่นต้องทำอย่างไรบ้าง การที่เครื่องบินจะขึ้นบินนั้นมีพิธีการบิน (ขั้นตอนปฏิบัติ) อย่างแรกเลยคือ ถ้าเป็นการบินระหว่างประเทศหรือเส้นทางบินจะต้องบินผ่านน่านฟ้าของประเทศอื่น จะต้องทำการขออนุญาตเพื่อบินผ่านน่านฟ้า โดยจะต้องได้รับเอกสารการตอบรับให้บินผ่านได้ก่อนทำการบิน เราเรียกเอกสารชนิดนี้ว่า Flying Permit (หรือ Flight Permit หรือ Permit to Fly หรือ Overflight Permit) […]