“แอลกอฮอล์เจล” ขึ้นเครื่องได้ไหม

“ข้อกำหนดเรื่องของเหลว เจล สเปรย์ ไม่ได้พูดถึง แอลกอฮอล์เจลไว้ เราเอาขึ้นเครื่องได้ไหมล่ะ” หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ LAG (Liquid, Aerosol, Gel) ที่จะนำขึ้นเครื่องนั้น ครอบคลุมถึงของเหลว เจล หรือสเปรย์ ประเภทไหนบ้าง มาดูกัน อาหารที่มีของเหลวในปริมาณมาก […]