ภูเขาไฟปะทุที่อินโดนีเซีย (วีดีโอ)

3 มีนาคม 2563 ภูเขาไฟ Merapi บนเกาะชวาของอินโดนีเซียปะทุเช้านี้ประมวลภาพและคลิปจากทวิตเตอร์ เถ้าถ่านที่ร่วงลงมาเป็นพิษนะครับ อันตรายเมื่อโดนน้ำแล้วจะเป็นกรด อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟที่ยัง active อยู่มากถึง 129 ลูกและ Merapi เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่แอคทีฟบ่อย ภูเขาไฟ Merapi มีความสูงถึง […]