เร็วที่สุด แรงที่สุด G8000

Bombardier Global 8000 เครื่องบินจากแคนาดาที่กำลังมาแรง หลังจากคองคอร์ดก็มีลำนี้ บอมบาร์ดิเอร์ โกลบอล 8000 (Bombardier Glogal 8000) เป็นเครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์ที่บินเร็วที่สุดถึง M 0.94 เกือบๆเท่าความเร็วเสียง แม้ว่าจะห่างไกลจากความเร็วของเครื่องบิน Concord ที่บินกว่า […]