อุ้ม Air France 2.4 แสนล้าน (ส่องโลกการบิน 26Apr20)

สำนักข่าวอิศรา รายงานเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือสายการบินแอร์ฟร้านส์ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสดังนี้ รมว.เศรษฐกิจและการคลังแจ้งว่า รัฐบาลฝรั่งเศสได้อนุมัติแผนช่วยเหลือ บ. Air France รวม 7 พันล้านยูโร ประกอบด้วยการกู้เงินผ่านธนาคารโดยรัฐเป็นผู้ค้ำประกัน (ในเพดานร้อยละ 90) เป็นเงิน 4 พันล้านยูโร และให้กู้เงินโดยตรงจากรัฐบาลอีก 3 […]