เครื่องบิน เครื่องบิน เครื่องบิน

ผ่าเครื่องบินดูทุกระบบภายในเครื่องบินโดยสาร ภาพจาก Animagraft ทำเป็นวิดีโออธิบายข้อมูลเรื่องเครื่องบินทุกส่วน เป็นการปูพื้นฐานทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องบินได้เป็นอย่างดี ฟังการอธิบายเป็นภาษาไทยโดยกัปตันโสภณ ระบบของเครื่องยนต์ ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าและพลังงานลม APU Auxillary Power Unit และระบบน้ำมันของเครื่องบิน Fuel System ระบบไฟฟ้า ไฮดรอลิก ออกซิเจน […]