นักบินโดนปลดหลังจากให้สาวเข้าห้อง

รวมทั้งนักบินอีกสองคน โดนลดขั้นและถูกห้ามบิน 12 เดือน
แอร์โฮสเตสบนไฟล์ทก็โดนด้วย 12 เดือน
หัวหน้านักบินโดนปลดจากตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินโดนด้วยทั้งหมดและโดนตัดเงินเดือน 3 เดือน