Supersonic เร็วกว่าเสียง

หลังจากที่ได้อ่านCNN เสนอข่าวเรื่องการกลับมาของเครื่องบินเร็วกว่าเสียงhttps://edition.cnn.com/travel/article/when-will-supersonic-flight-return ทำให้นึกถึงเครื่องบิน Concorde ขึ้นมา เพราะคองคอร์ดนั้นเป็นเครื่องบินพาณิชย์ชนิดเดียวที่บินด้วยความเร็วสองเท่าของความเร็วเสียง หรือ 2 Mach Mach คือ หน่วยของความเร็วเสียง เช่น 1 Mach คือ ความเร็วเท่ากับความเร็วเสียง เกินหนึ่ง […]