เมฆ 10 ชนิด

Cloud Classification เมฆถูกจำแนกออกเป็นกลุ่มคร่าวๆตามรูปร่างลักษณะของมันและระดับความสูงที่มันอยู่ การเรียกชื่อของเมฆแต่ละชนิดจะมีรากศัพท์พื้นฐานมากจากคำศัพท์ 5 คำได้แก่  1) Cirro-: curl of hair, high จะใช้เรียกชื่อของเมฆที่มีลักษณะเป็นริ้วๆ หรือเป็นเส้น เหมือนเส้นผมหรือแส้ม้า บางทีเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า เมฆแส้ม้า และคำว่า cirro […]